İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

 Firmamız Robotlu Otomasyon, Robot Yedek Parçası, Eğitim, Danışmanlık, Bakım Ve Servis Konularındaki Faaliyetlerini En Üst Kalite Seviyesinde Yürütürken Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İstisnasız Korunması Ve Çalışma Ortamının Sürekli İyileştirilmesi Hususunu Ana Amaçları Arasında Değerlendirmektedir. Bu Bağlamda Aşağıdaki Hususların Teminini Ve İdamesini Taahhüt Ederiz.

 * Önceden Tedbir Alarak İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerinin Ortadan Kaldırılmasını Ya Da En Alt Seviyeye İndirilmesini Sağlamak
  
 * Yürürlükte Bulunan İSG İle İlgili Yasal Mevzuat Ve  İdari Düzenlemelere Uymak,

 * Tüm Çalışanlara Bireysel İSG Sorumluluklarının Farkında Olmalarını Sağlamak Amacıyla Eğitimler Vermek,

 * Şartlara Uygunluğun İdame Ettirilmesi İçin İSG Politikasını Periyodik Olarak Gözden Geçirmek Ve İSG İle İlgili Konularda Sürekli İyileştirme Sağlamak,
     
 * Kamu, Özel Sektör Kuruluşları Ve Sivil Toplum Örgütleri İle Edinilen İSG Tecrübelerini Karşılıklı Olarak Paylaşmak.
     

                                                                                                                                    Genel Müdür
                                                                                                                                     Abidin İlhan